Vzw De Lork biedt opvang en begeleiding aan volwassen personen met een verstandelijke handicap, al dan niet met een bijkomende psychische of fysieke beperking.

  Deze stad is eeuwenlang geweest wat zij heden nog is :
een gistketel, een retort vol elkaar bijtende zuren en gassen, een mixbeker waarin van oudsher uiteenlopende culturen, temperamenten, belangen, talen en nog veel meer door elkaar worden gezwierd.
Men moet van Brussel houden om er te kunnen wonen.
Brussel is een betoverde stad.
Het is geen toeval dat het surrealisme er bloeide.
In Brussel bestaat er aan gelegenheid zich opgenomen te voelen in een droomwereld, geen gebrek.
En hier woont, zonder enige twijfel, het aardigste volk ter wereld.

Willem Frederik Hermans